logo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Tiểu học

Tiểu học là bậc học đánh dấu chặng đường đầu tiên của học sinh trên hành trình tiếp cận tri thức. Nhà F hiểu rằng, chỉ khi có niềm vui trong học tập, học sinh sẽ yêu thích việc học một cách tự nhiên, từ đó dần hình thành thói quen tự tìm tòi và khám phá.

Tìm hiểu ngay
Chương trình Tiểu học

Chương trình THCS

Ở cấp Trung học cơ sở tại FPT Schools, học sinh chính thức bước lên nấc thang cao hơn trên con đường học thuật bên cạnh những thay đổi mạnh mẽ về mặt thể chất lẫn cảm xúc lứa tuổi dậy thì. Điều này đòi hỏi một môi trường học tập khơi gợi tính tự giác và độc lập cao, một môi trường khuyến khích học sinh tư duy độc lập, có trách nhiệm với quyết định của mình.

Tìm hiểu ngay
Chương trình THCS

Chương trình THPT

Ở cấp Trung học cơ sở tại FPT Schools, học sinh chính thức bước lên nấc thang cao hơn trên con đường học thuật bên cạnh những thay đổi mạnh mẽ về mặt thể chất lẫn cảm xúc lứa tuổi dậy thì. Điều này đòi hỏi một môi trường học tập khơi gợi tính tự giác và độc lập cao, một môi trường khuyến khích học sinh tư duy độc lập, có trách nhiệm với quyết định của mình.

Tìm hiểu ngay
Chương trình THPT
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA
HỌC SINH FPT SCHOOLS
Đa Dạng
Trải Nghiệm
Công Nghệ
Sáng Tạo
Tự Lập
Tôn Trọng
Cá Nhân